MÁRIA KORA 2002/1

 

 

 ( A teljes anyagot doc formátumban  letöltheti itt )


 

Az újpogányság és a legprimitívebb ősi pogányság terjedése

 

 

 

A tv-műsorokban egyre gyakrabban látunk olyan filméket, előadásokat, amelyek a régmúlt, többnyire pogány kultúrák nyomait kutatják. Nemrég, a karácsonyi időszakban is „megcsodálhattuk” a dél-amerikai egykori indián civilizáció emlékeit. Az ismeretek mindig hasznosak. Gyakran azonban nem is vesszük észre, hogy a kísérő szöveg egyoldalúan a régmúlt pogányság népszerűsítését szolgálja, ugyanakkor a kereszténységet úgy állítja be, mint az ősi kultúrák barbár elpusztítóját. Az ilyen adások konkréten szólnak a pogányság borzalmairól – emberáldozatokról, rituális kegyetlenségekről -, amelyek annyi vérontással jártak. A kísérő szöveget azonban úgy állítják össze, hogy inkább csodálatot és tiszteletet keltsenek a régmúlt iránt, a néző nem is veszi észre, milyen borzalmakat képviseltek ezek a vallások; amikor pl. az egész közösség, kezdve az uralkodó párral, köteles volt saját vérét áldozni, amelyet drasztikus módon a nemi szervekből, a nyelvekből, a körmök alól szereztek, nem beszélve az emberáldozatokról és a foglyok szörnyű feláldozásáról. S a keresztény országok saját televíziói egy szóval sem említik a keresztény felfogást, nem, szólnak arról, hogy Jézus Krisztus születését ünnepeljük, aki eljött kiszabadítani minket e világ fejedelmének szörnyűséges rabsága alól és meghozta az igaz Isten, a Szeretet ismeretét. Nem szólnak arról, hogy a keresztény hittérítők életük kockáztatásával igyekeztek kiragadni a népeket e véres rabságból. Nem szólnak arról, hogy nem valamiféle kulturális értékeket akartak megsemmisíteni, hanem azokat a vészes eszközöket, amelyek segítségével a pogányság a nemzeteket rabságba döntő sátáni borzalmakat életben tartani igyekezett. E szörnyűségek bizonyos maradványai máig élnék, olykor sajtóhírekből értesülünk például kegyetlen gyermekáldozatokról a fekete mágia szolgálatában.

 

     „A fekete mágia az észak-brazíliai Maranhao államban 1991-tő1 legalább 21 áldozatot követelt, csaknem minden esetben gyermekeket, akiket kegyetlen módon feláldoztak. A legutóbbi ismert áldozat egy tízéves kisfiú volt. A borzalmas ,áldozatot” tavaly október 18-án hajtották végre a szövetségi állam fővárosa, Codo melletti Sao Luisban. Minden esetben szegény családok gyermekeiről van szó. Csaknem minden áldozatot kiheréltek, majd kegyetlenül megerőszakoltak: Némelyiknek kiszívták a vérét, másoknak kitépték a szemét, vagy levágták ajkukat, esetleg eltávolították belső szerveiket - szívüket, májukat vagy tüdejüket. Egyes holttesteket csirkevér, kiszaggatott tollazat és kiégett gyertyák között találtak meg. Codoban, a harmincezres kisvárosban letartóztattak egy férfit, aki bevallotta, hogy áldozatát a helyi »papnő«  útásítására kiherélte és megölte: A »papnő« a fiú ivarszervét állítólag 35 dollárért megvásárolta. A rendőrség nézete szerint a fekete mágia gyilkosai a Macomba nevű afro-brazíliai vallások tagjai közül kerülnek ki, amelyek a fekete mágiát is gyakorolják.” (ZENI /TK KBS)

 

  Ilyen árat kell fizetnie az emberiségnek az állítólagos „kultúremlékek” megsemmisítéséért, amelyek olyan szellemi romlás veszélyét hordták magukban, hogy még ma is képesek életre kelni. S nemcsak  Brazíliában...

 

„A volt kommunista országok keresztényei új válsággal kénytelenek szembenézni a szekták fellépésével és az asztrológia terjedésével. A tavaly októberben Budapesten megtartott konferencián Lukács László atya, a magyar püspöki konferencia volt szóvivője sajnálattal állapította meg, hogy az országot új irányzat fenyegeti: » Az asztrológia olyan népszerű, hogy még a televízióban is ,médiumok’ jelennek meg… s egyes nem keresztény csoportok egyházként jegyeztették be magukat. Ide tartozik a ,Magyar Boszorkányok Egyháza’ és a ,Friss Szelek Egyháza’ is. Ez közvetlenül az Isten ellen irányuló támadás. «” (ZENI /TK KBS)

 

Valóban nyitva kell tartanunk a szemünket, hogy tisztán lássunk. Ne hagyjuk, hogy a sátánpárti kommentárok megtévesszenek bennünket, hanem keresztény szemmel, égi Anyánk szemével nézzük a dolgokat és a valóságnak megfelelően nevezzük meg őket.

 

 

 

 

 

Szerkesztői megjegyzés:

 

 Manapság Magyarországon is nagyon konkrétan jelen van ez az „új pogány ébredés” a táltoshit, a sámánkultusz formájában, amelyek rendszerint a kereszténységet kiszorítani igyekeznek, mivel - szerintük - nem ez a magyarság Ősvallása. De nem gondolják végig, hogy : 1000 éven keresztül mi védte meg a magyarnépet, hogy a sok veszély ellenére ma is létezik? Talán a táltoshit vagy a sámán kultusz ?  Ezt az országot Szent István felajánlotta Szűz Máriának Jézus Krisztus Édesanyjának és így lett a mi Anyánk. Isten tartotta meg ezt az országot a kereszténység által. A Koppány lázadó szellemiségének újjáébresztői miért éppen a kereszténység hibáit keresgélik vizslatva, hogy a Lázadó lejárató kampányának eleget tegyenek és az emberek bizalmát megrendítsék afelé a kereszténység felé amely ezer éven keresztül megtartotta a magyarságot. Ők maguk adjanak elő jobbat és ne akarjanak önmaguknak „erényt kovácsolni” a mások hibáiból, hanem ők maguk hozzanak elő jobbat, szebbet és mutassák be a kereszténységnek mi a szeretet. Ma napság sokan úgy gondolják, hogy a birtokában vannak „szebb és igazabb” dolgoknak mint ami a kereszténységben megtalálható. Azzal kezdik azok tovább adását, hogy támadják mindazon értékeket amelyek az övéik előtt már ott voltak és igyekeznek azok jó hírét aláásni csak azért, hogy a sajátjukat el tudják ’adni’. Látható nagyon jól amint eltévesztették az irányt, mert ’amit’ hoznak az nem jobb, hanem silányabb és ráadásul rabságba döntő, mert a „cél nem szentesíti az eszközt” és ez fajta 'eszköz' a kereszténység szemében bűn és itt már érezhetjük is honnan ered…

 

Nagyon meglehet figyelni a magatartásukat: támadják a papokat (ahelyett, hogy imádkoznának értük), emlegetik a kereszténység bűneit (ahelyett, hogy imádkoznának az Egyházért), a Szentírásról azt állítják, hogy meg van hamisítva (ahelyett, hogy olvasnák és megélnék és akkor megláthatnák, hogy a rágalmazásról éppenséggel le szoktat …), azt is mondják, hogy van reinkarnáció és a korai Egyház is hitt benne és a Niceai zsinaton törölték az egyház tanításából… De nem veszik észre, hogy éppen a keresztény hitnek az alapja éppen a feltámadás amely ellentétes a reinkarnáció hittel. (Pedig csak el kellene olvasniuk a korai egyház atyák beszédeit a reinkarnációról miként védték a keresztény hitet a támadókkal szemben…) A kereszténység sok próbát kiált és ezt is kifogja állni, mert az Igazságot nem lehet legyőzni! Amen!

 

 

Jézus Krisztus az Út az Igazság és az Élet!  És lefog győzni minden csapást az ő népe körében, szeretetet és alázatot ajánlva mindazoknak akik követni akarják Őt. Az alázatban segítségünkre van, hogy mindig elismerjük az Igazságot és Isten akaratát éljük. A szeretetben megtanít, hogy miként mondjuk el az Igazságot elrabolt testvéreinknek akiket a Gonosz janicsárokká rabolt és megvakította látásukat, hogy ne találjanak vissza az élethez. De Jézus Krisztus a világ Világossága is , Aki vissza tudja adni a vak látását és vissza tudja szerezni magának mindazokat akiket tőle elraboltak.

 

Mert sem magasság sem mélység sem semmiféle más teremtmény el nem szakíthat minket az Isten Szeretetétől, amely a mi Urunkban Jézus Krisztusban van!  Amen!

 

Jézus Krisztus az Úr! Az Atya Isten Dicsősségére!  Amen!  Ki olyan mint az Isten???

 

 

Ébredj Magyarország !

 

 

 Itt az ideje, hogy Jézus Krisztus Nevében talpra állja és hirdesd, hogy Jézus Krisztus az Úr és az  Isten mindenek fölött,  Aki a Szeretet Istene a Megváltó! Amen!  

 

Boldog Asszony! Anyánk Szűz Mária!  Könyörögj érettünk!  Amen!

 


vissza