"Szeretet Fénye" - alapítvány ???...Kedves Testvérek!Dicsősség Istennek a Magasságbelinek, áldott legyen Szent Neve!!!

Áldott legyen Jézus Krisztus, Aki leleplezi a gonoszság minden
megnyilvánulását !!! Amen !
A "Szeretet Fénye" -alpítványról ... (Firehungary)
----------------------------
A köztudatban "Szeretet Fénye Alapítvány", vagy a "Szeretet Fénye" fogalmak terjedtek el.
Ez egy nagyon veszélyes mozgalom (szerintem ezoterikus szekta ), mert olyan szinten beszél a szeretetről, hogy aki nem ismeri még a karizmatikus megújulást az hamar magas szintre emeli önmaga számára a történelmi egyházakban megtapasztalt szeretethez képest ...
A mozgalom tanításában a szeretet állítják mindenek előtt a középpontba, de belefér a reinkarnáció hit, a Gonosz létének tagadása stb. (Gyógyítanak 'kézrátétellel', reiki, kabala, jóslás stb.. mindez nem idegen tőlük... Ezen a címen megtalálható a web lapjuk amely önmagáról beszél: www.szeretetfenye.hu A 2005. programjaiba ha belenézünk láthatjuk egyrészt, hogy mit adnak elő és kik az előadok ...
Eléggé elterjedt a mozgalom Magyarországon és megerősödött annyira, hogy még a keresztények számára is megtévesztő tud lenni. Többek között Erdélyben is táboroztattak már, és jelenleg Magyarországon egy nagyobb területet vásároltak, ahol a közeljövőben egy központot alakítanak ki, (mint a Krisnások stb. )
Veszélyes mozgalomnak tartom amelyet nem nehéz azoknak leleplezni, akik részesei a Karizmatikus megújulás kegyelmeinek, de az a sokaság akik nem tudják megkülönböztetni ezeket a megnyilvánulásokat azok ki vannak téve ennek a veszélynek is... Annál is inkább veszélyes, mert a szeretet nevében jön, hogy a válsztottakat is megtévessze ...
Az alábbiakban idézek "Jézus Krisztus az Élővíz hordózója" c. keresztény reflexióból amelyet nem rég adott közzé a Szentszék. (Mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el, mert nagyon jól összefoglalja azokat a téves írányokat amelyek Magyarország - Erdély - Románia területén is áramlanak. )
Itt megfigyelhetjük, hogy talán nem véletlen említi a reflexió a "szeretet" és "fény" fogalmakat amelyeket sokszor kitüznek zászlójukra az ezoterikus szekták... mint a fenti esetben is...

Idézet a "Jézus Krisztus az Élővíz hordózója" c. keresztény reflexióból:

"2.2. Állítása szerint mit kínál a New Age?

2.2.1 Varázslat: „There must be an angel”

A New Age „spiritualitásában” az egyik leggyakoribb közös elem a rendkívüli jelenségek, főleg a paranormális létezők iránti élénk érdeklődés. A „médiumként” elismert emberek azt állítják, hogy személyiségük felett egy másik lény veszi át az uralmat transzállapotban, amikor a „channeling”-nek nevezett New Age jelenség játszódik le, és a médium elveszíti az ellenőrzést teste és képességei fölött. Akik már tanúi voltak ilyen jeleneteknek, azok készek elismerni, hogy a megnyilvánulások valóban spirituális jellegűek, de nem Istentől valók, dacára a „szeretet” és a „fény” sűrű előfordulásának az erről szóló nyelvezetben. Valószínűleg az a helyesebb, ha erre mint a spiritizmus mai formájára utalunk, nem pedig mint szoros értelemben vett spiritualitásra. A szellemvilágból való egyéb barátok és tanácsadók az angyalok (ez szinte új iparággá vált a könyvkiadásban és a képek terén). A New Age körében az angyalok emlegetése nem rendszerezett formában történik, sőt, olykor ellenzik is a túl szigorú megkülönböztetéseket, mondván, hogy „sok szinten vannak vezetők, létezők, energiák és lények a univerzum minden tartományában. (…) Azért vannak ennyien, hogy szabadon választhass közülük rokonszenved vagy ellenszenved alapján” . Ezeket a spirituális lényeket gyakran „nem vallási célból” idézik meg, hanem azért, hogy segítsenek a relaxációban, ami viszont a jobb döntéshozatalhoz és az illető élete és karrierje fölött gyakorolt hatékonyabb ellenőrzéshez vezet. Egy másik New Age tapasztalat az összeolvadás bizonyos szellemekkel, akik egyes, magukat „misztikusoknak” nevező személyeken keresztül tanítanak. A természet bizonyos szellemeit úgy írják le, mint hatalmas energiákat, amelyek a természeti világban léteznek, de a „belső síkokon” is, vagyis amelyeket csak rítusok, drogok és más, megváltozott tudatállapot elérésére szolgáló technikák révén érhetünk el. Egyértelmű, hogy a New Age – legalábbis elméleti szinten – gyakran nem ismer el magasabb spirituális tekintélyt, mint a személyes belső tapasztalatot. "

Kérjük, hogy aki többet tud erről a mozgalomról tegye közzé azok számára is akiknek nincs Internet hozzáférésük.

Amint már fentebb is jeleztük, a következő címen megtalálható a web lapjuk, amely önmagáról beszél: www.szeretetfenye.hu A 2005. programjaiba ha belenézünk láthatjuk egyrészt, hogy mit adnak elő és kik az előadok ...

A leleplezést bizonyító további elérhetősegek a Szeretet Fénye alpítvánnyal kapcsolatban:

Vigyázat!!! Az alábbi elérhetőségek súlyos tévtanításokat tartalmaznak amely az emberiségre nézve nagyon vesszélyesek. Ugyanakkor mindazok neve akik előadásokat tartanak vagy alapítokként is szerepelenek azok írásit és előadásait messze kerülni kell !!! Vak vezet világtalant ...

(I.) Bárkiből lehet gyógyító...

(II.) REVITAL - halálközeli állapotokat kutató alapítvány ...

Itt mégis pénzbe kerül az "önzetlen" szeret ... "Ez a gondolkodásmód nem vallás, mert nem az Isten, Teremtő áll a középpontjában, hanem az Ember, aki önmaga teljessége megvalósítása felé törekszik -" .... ajajItt olvashat a tanúságtétevőkről akik naivul belesétáltak a fenti a veszélyekbe ...

Tehát ima és böjt Isten akaratáért!

Jézus Krisztus minden zűrzavarban Úr !

TestVéri Szeretettel!

"Sem magasság, sem mélység sem semmiféle más teremtmény el nem szakíthat minket az Isten szeretetétől, amely a mi Urunkban Jézus Krisztusban van! "Róma 8,39 Amen !!!vissza