„Annyi új dolgot hallok, olvasok, olyasmit is, amiről régebben nem volt szó..., van, ami tetszik, van ami megzavar...” 

  

Előbb utóbb Te is választás elé kerülsz:

  

III. A feltámadásban hiszel vagy a reinkarnációban?

 

   Word formátumban  letölthető:                                              
a). 3 A4-es oldalon itt  ...

b). 2 A4-es oldalon (szorólap) itt  ...

c). Román nyelven (szorólap) itt  ...


   Neked is szól a kinyilatkoztató Isten szelíd figyelmeztetése: „Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta rontott a világra.”  (1Jn4,1)  

    Meg akarod-e őrizni keresztény hitedet?  Meg akarod-e tartani egységedet Jézus tanításával?

 

Figyelj vizsgálódj, és dönts!

  

   Miért terjed a reinkarnáció tana?

        Az élet, a világ bizonytalansága miatt napjainkban sokan természetfeletti igazságokra, vallási élményekre vágynak. Érthető, hogy az ember eben is a könnyebb, az olcsóbb, s a neki tetszetősebb megoldásokat keresi. Így élednek fel ma álvallási mozgalmak, amelyek szellemi divattá válnak. Egyre többen vélekednek egy hamis békülékenység, hamis ökumenizmus jegyében így: „ neki is igaza van, neked is, meg nekem is...” Veszélyes igénytelenség ez, mert ha az ember nem veszi a fáradságot, hogy keresse és tisztelje az igazságot, könnyen olyanok befolyása alá kerülhet, akik kihasználják, érdeklődéséből anyagi hasznot húznak.

 

     Honnan jön?

 A keleti vallásoktól érkezik hozzánk, elsősorban a hinduizmus nagyarányú mai missziója nyomán. Ha jól odafigyelünk, látjuk, hogy a lélekvándorlást a New Age (Új Korszak) névvel jelölt álvallási mozgalom terjeszti, amely távolkeleti alapokon próbál létrehozni egy „egyetemes vallást”. Aki különféle jógairányzatokhoz, divatos lelki technikák kurzusaihoz, a dianetikához, vagy a reiki álgyógyító mozgalmához, keleti küzdősportok, illetve természetgyógyászat tanfolyamaihoz csatlakozik, felfedezi, hogy ezek oktatói, képviselői szinte mind ezt a tant hiszik vagy terjesztik.

 

   Mit hirdet ez az elmélet?

 A lélekvándorlás tanítása röviden:  az „örök egy- ből kiszakadó lélek arra kényszerül, hogy minduntalan új testet öltsön fel, hogy az újraszületések sorozata után megtisztulva visszaolvadhasson a világlélekbe (amelynek az egyes keleti vallások különféle neveket adnak).

                                                 


A  reinkarnáció szerint:

 

 

·       Isten azonos a mindenséggel, személytelen világlélek, így tehát szeretni nem tud.

·       Életünk és egyéniségünk csak egy hullám az óceán felszínén, s ha elcsitul a szél, a hullám beleolvad az egésznek a tükrébe.

·       A test a lélek börtöne; mivel a test alacsonyabb rendű nála, a léleknek ki kell szabadulnia belőle, mint ahogy valaki leveti a ruháját.

·       Mivel az ember  az újraszületések sorozata után beolvad a nagy egészbe, egyéni boldogságot sosem érhet el, valójában csak a szenvedései szűnnek meg.

 

·       Egy személytelen törvény, vagyis a végzet irányít mindent (karma), ezért valódi szabadság nem létezik.

 

·       Mivel az ember a végzet játékszere, fölösleges igazságot keresnie, legjobb, ha beletörődik a világ menetébe, a rossz ellen sem érdemes  küzdenie.

 

·       Valójában nem  tudjuk, mi a bűnünk, miért kell bűnhődnünk és azt sem, kitől remélhetünk irgalmat vagy segítséget - itt nincs örömhír: a végzetben sem igazság, sem szeretet, sem megértés nincsen.

 

·       Jézus csupán „megvilágosodott szellemek” (PL. Krisna, Buddha, régi guruk) újraszületése.

 

 

 

 

 

                                          
A kinyilatkoztatás szerint:

 

 

·       Isten más, mint a teremtett világ, mely tőle függ. Isten teremtő, szerető és megszólítható SZEMÉLY.


·       Személyiségünk megismételhetetlen, nem folyik át más emberbe.

 


·       Isten az embert a test és lélek egységében teremti,  test és lélek ugyanazon egységében támad fel, ez őrzi meg az örök életben egyéniségünket.

 

·       A feltámadásban reményeink és igazi vágyaink örökre megvalósulnak, az üdvösségre jutva átéljük a személyes boldogságot, a földi élet értékei nem tűnnek el, hanem beteljesednek.

 

 

·       Isten gondviselése kormányozza a világot, hív minket a jóra, parancsai segítenek eligazodni az életben, de sorsunk alakításában nagy szabadságot és önállóságot ad nekünk.

 

·       Végzet nem létezik, mindent Isten szerető akarata irányít, ezért az ember keresheti és megtalálhatja az igazságot, Isten erejével képes szabadon a jót választani, van értelme küzdenie a rossz ellen. Ha Isten világos akaratát követi,  jobbá teheti a világot.

 


·       Az ember tudhatja, mi a jó és mi a bűn, azt is hogy a bűnért felelős, de van örömhír: ISTEN segítségére siet, irgalmával megtisztítja és felemeli. Irántunk való szeretete oly nagy,  hogy szabadulásunkért Egyszülött Fiát sem kímélte, hanem áldozatul adta, hogy „aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”.

 


·       Jézus megtestesülésében maga a Fiúisten jön el az emberek életébe, húsvéti feltámadásakor pedig nem újraszületik, hanem megdicsőült testben megjelenik  tanítványainak, majd visszatér az Atyához és többé nem születik újra a földön. Csak a világ végén, az utolsó ítéletre „ jön el ismét úgy, amint szemetek láttára a menybe emelkedett.” (Ap.Csel 1,11/b)


Keresztényként ezt imádkozom:             „Hiszek a test feltámadásában.”

 

Ellene mondok tehát a lélek vándorlás tanának, mert tudom, hogy két úrnak egyszerre nem  lehet szolgálni. Áldalak téged, Istenem, mert Te szereted, amit alkottál: az anyagi világot is,  melyből testem épül. Hiszem, hogy ez nem börtöne lelkemnek, hanem vele szoros egységet alkot az egyetlen földi életem során. Vallom Krisztus megtestesülését, halálát és feltámadását. Köszönöm, Jézus, hogy Te örömmel magadra vetted testi életünket, osztoztál a sorsunkban. Hálát adok feltámadásod örömhíréért. Osztozni akarok életedben, hogy részem legyen feltámadásodban is. Hiszem, hogy testem - lelkem egységében én magam támadok fel, örök boldogságomat és teljes önmagamat így nyerem el országodban. Amen.

 

A Szentírás így szól hozzánk:

 

„Mert tudom,  hogy Megváltóm él, s a végső napon felkelek a földről; és ismét körülvesz bőröm, és saját testemben látom meg Istenemet: én magam látom meg Őt, és önön szemem nézi Őt, és nem más! E reményem van eltéve keblemben!”  (Jób 19,25-27)

„Az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, és utána ítéletben legyen része.” (Zsid 9,27) !  

(„Fussatok a kard éle elől, mert a kard a jogtalanság megtorlója, és tudjátok meg, hogy van ítélet”/ Jób 9,29)

„Akik jót tettek, feltámadnak az örök boldogságra, akik gonoszat tettek, feltámadnak az örök kárhozatra.” (Jn 5,29)

„Ha Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a ti hiteteknek...” (1Kor 15,14)

„Hozzá hasonulok a halálban, hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is.” (Fil 3,11)

„A holtaknak soha többé nem lesz részük abban, ami a nap alatt végbemegy.”(Préd 9,6/b)

A dúsgazdagról és a szegény Lázárról szóló példabeszédből világosan kiderül, hogy a halál utáni állapotból a földre nem térhet vissza senki : „Ráadáasul köztünk és köztetek nagy szakadék is van, hogy akik innen át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak, se onnan hozzánk ne jöhessen senki.” Lk. 16,26

„Mint felhő tovaszáll, eltűnik a távolban, nem tér az vissza, kit az alvilág elnyelt. Házába nem mehet soha többé vissza és otthona nem látja soha viszont.” (Jób 7,9-10)

„Még ma velem leszel a Paradicsomban” - mondja Jézus a jobb latornak, s ezzel teljes egészében tagadja e bűnös ember számára az újraszületés szükségességét (Lk 23,43).

 

·       Ha figyelmesen elolvasod ismertetőnket

·       Ha megfontoltad, amit az egyház kezdettől fogva így tanít neked

·       Ha megvan benned az akarat, hogy hűséges légy Isten szavához: akarata szerint gondolkozz és élj

·       Ha szüntelenül kéred a Szentlélek segítségét,

 

akkor

 

·       belátod, hogy a reinkarnáció hiedelme élesen ellene mond a józan észnek és keresztény hitednek

·       rájössz, hogy a kettőben egyszerre nem lehet hinni

·       megérted, hogy a reinkarnáció hiedelme - bár mintha  új esélyt adna azoknak, akik tartanak attól, hogy elrontják életüket - valójában a reménytelenség felé vezeti az embert, elveszi kedvét attól, hogy a jobb, igazabb életért küzdjön a maga és mások számára

·       megújul és megerősödik barátságod az élő Krisztussal, az Isten Fiával, megtapasztalod, hogy közel van hozzád:  szeretmegbocsát  és  bátorít

·       meglátod életed célját: az igaz és boldog élet útját; ha ezen az úton jársz, biztos lehetsz abban, hogy Isten megőriz a halál után és feltámadásodban örökre boldoggá tesz.

 

 

eleyson@galamb.net

vissza a honlapra