Az Igazság szabaddá tesz!

 

Szűz Mária a Béke és Kiengesztelődés Királynője

Medjugorje üzeneteiből

 


( Word formátumban  letölthető itt  ...)

    A Szűzanya állandóan hangsúlyozta, hogy csak egy Isten van, és az emberek okozták a szakadást. Nem igazán hisz, és nem igazán keresztény az aki nem tartja tiszteletben a más vallásúakat. (Mirjana a látnok  mondta Vlasic atyának 1983-ban.)

 Kérdés: Minden vallás jó ?                  

Szűz Mária: Minden vallás tagjai egyenlők Isten előtt. Isten uralkodik minden vallás fölött, mint egy uralkodó az országban. A világban a vallások nem egyformák, mert az emberek nem ugyanannyira vetik alá magukat Isten parancsolatainak. Elvetik, lebecsülik azokat.  1981 okt.1       (vö. Dominus Jesus nyilatkozattal!)

 A menybe úgy megyünk, hogy teljesen tudatában vagyunk, úgy mint most. Halálunk pillanatában tisztában vagyunk a test és lélek szétválásával. Hamis azt tanítani az embereknek, hogy többször újjászületünk különböző testben.  Az ember csak egyszer születik.  A test, amely a földből származik feloszlik a halál után. Soha nem kel életre. Az ember átalakult testet kap. Aki sok rosszat tett életében, a menybe juthat, ha élete végén szentgyónáshoz járul, megbánja, amit, tett, és áldozik.    1982 juli. 24.      ( vö. 1Kor 15:40-50 !)

 

Válaszként a távol-keleti, például a transzcendentális meditációról föltett kérdésre:                            

Miért hívjátok meditációnak, amikor emberi alkotásról van szó? Az igazi meditáció találkozás Jézussal, amikor felfedezitek az örömöt, a belső békét. Tudnotok kell, hogy egyetlen Isten van és egyetlenegy közvetítő Jézus Krisztus. 1984

 Imádkozzatok, imádkozzatok! Mennyi ember követ más hitet, vagy szektát, s elhagyták Jézus Krisztust. Saját isteneket készítenek, bálványokat imádnak. Mennyire fáj ez nekem! Ó, ha meg tudnának térni! Milyen sok hitetlen van! És ez csak akkor változik meg, ha imáitokkal segítetek.    1984 feb. 9

 

Jézuson kívül van-e valaki más Isten és ember között, és mi a szerepe?

Egyetlen közvetítő van Isten és ember között, Jézus Krisztus !  1981 október 7

Egy papnak, aki azt kérdezi, mi a jobb: Máriához vagy Jézushoz imádkozni?

Könyörgök, Jézushoz imádkozzatok. Én az édesanyja vagyok és vele együtt közbenjárok értetek. De minden imádság Jézushoz ér. Segíteni imádkozni fogok, de nem minden kizárólag tőlem függ, hanem erőtöktől, az imádkozók erejétől is.    1983

 

Jézus jobban szereti, ha egyenesen hozzá fordultok, nem pedig közbenjáró révén. Mégis, ha szeretnétek magatokat egészen Istennek adni, s szeretnétek, hogy én legyek az oltalmazótok, akkor bízzátok rám szándékaitokat böjtjeiteket, áldozataitokat, hogy azokkal Isten akarata szerint  rendelkezzem. 1982 szept. 4

 

*     *     *

 

A probléma összefoglalója három megálapítás alapján:

 

(Megj. A lényegi hasonlóságok a Szentlélek müködésére utaló jelek!)

 

1.

II János Pál pápa szavai :

"Nem szabad félnünk nevén nevezni a gonoszságot és annak előidézőjét, a Sátánt."- mondja II. János Pál pápa a fiatalokhoz címzett apostoli levelében. "Az ő stratégiája mindig is az volt, hogy megpróbált elrejtőzni, és ezért úgy ültette el a gonoszságot az emberben, hogy az magából az emberből teljesedett ki és észrevétlenül hálózta be az emberek közötti kapcsolatokat, a különféle társadalmi csoportokat és a nemzeteket, míg végül a 'személyes' bűn fogalma megszűnt létezni, és ma már az emberek inkább csak 'kollektív' bűnösségről beszélnek. Más szóval a Sátán úgy intézte, hogy az ember 'szabadnak' érezze magát a bűn fogalmától, noha a valóságban egyre jobban elmerült benne."

 

2.

"A Világ nem egy a béke, a jó és a világosság világára érett meg, sokkal inkább nagy ítéletre: mert a bűn ítéletet követel, a bűn, amely ma az egész világon uralkodik, de amelyről a New Age mozgalomban egyetlen szó sem esik. Értelmetlen dolog egy olyan béke-birodalomról álmodni, amely soha nem jön el.

Először az emberiségnek mint egésznek belülről kellene megújulnia a bűnbánat által; és nem gyűlöletben, hatalomvágyban, irigységben és erőszakosságban élni, hanem a szívnek kellene átalakulni és tele lenni szeretettel.

Aki az emberiség állapotát látva, hogy a többség milyen iszonyatos bűnökben él és azt gondolja, hogy most egy új paradicsomi kor következik, az egyszerűen vak.

     Egy új kor csak új emberekkel következhet be és ez csak Jézus Krisztuson keresztül történhet meg, a megbánás útján az Ő megváltó vérének erejében. Ezért a hangzatos beszédek az új korról -amelyek testvériességről és nagylelkűségről szólnak, mint azt Maitreya az újságokban ígérte tiszta hazug­ság. Az embereket rafinált módon csapják be, akár a keresztényeket is, mint ezt az Új Testamentum előre megmondta:

“A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lel­kekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.” /1 Tim. 4:1/

     Nyilvánvaló: aki Isten igazsága fényében él, az Igazság mellett áll és beismeri, hogy ő bűnös és Istenhez tér, az nem dőlhet be ennek a hazugság­nak az új korról, amelyben nem lesz többé háború és béke és öröm uralkodik benne.

Jézus egyedül az Igazság és Ő mondja az igazságot  (Ján. 14:6). Az igazság az emberiségről ma az, hogy az egész világ sötét az emberek gonoszságai miatt. Isten parancsait félre dobták és minden­áron élni akarnak, önmagukat megvalósítani. Mind­ezt támogatja a mozgalom: a válást, a női-férfi homoszexualitást, más szexuális perverzitásokat. A “másképpengondolkodókat” pedig mint “rákos sej­teket”(szálka/gerenda) kell eltávolítani. Érvényesek ma Izaiás próféta szavai:

“A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert át­hágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget.” / Iz. 24:5 /

“Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók; ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg.” / Iz. 24:6 /                                       

(NEW AGE - a Biblia szemszögéből - M. Basilea Schlink )  Bővebben:  http://maranatha.freeweb.hu  

 

3.

A Karizmatikus Forum - ról: 

"Az egész reinkarnációs témakör rendkívül nagy jelentőségű, mert a felmérések szerint a keresztény kultúrkörben élőknek talán a nagyobb része fogadja  el a keletről beáramlott, megváltozott reinkarnáció-elméletet. 

Emiatt aztán nem tudják elfogadni a keresztény tanítást, sőt, a végső eredménye az, hogy meghasonlanak, az a véleményük alakul ki, hogy az Egyház téves nyomon jár amikor kizárja a reinkarnáció eme primitív tanát. Ezért alakul ki rengeteg emberben a következő séma: Jézus és távolkeleti vallások igen, de pokol és egyszeri élet, Egyház, gyónás (bűnbánat) és egyebek nem! Ez szinte az összes agykontrollos, természetgyógyász, Müller Pétert, Szepes Máriát olvasó, divatos mágikus könyveket, antropozófiát kedvelő embernél így van.

Azt gondolom, hogy ez az egész reinkarnációs "fertő", ami beáramlott, az egyik  legnagyobb felhígítója és bomlasztója sok ember keresztény hitének. Erről ír pl. Rafael Gomez Perez kultúrantropológus "Az okkultizmus inváziója" c. könyvében."  (… Impulzus Std.)

vissza a honlapra