EGYETEMES KERESZTÉNY HITVÉDELEM                                                                      Jézus mondja >>>

"Az igazság akkor is igazság,
ha csak egyetlen ember képviseli,
sőt akkor is, ha senki sem képviseli."

(Morus Tamás -vértanú)
Cristos anesti! Alitos anesti! (görögül) Alleluja!
Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Alleluja!Midőn leszállottál a halálhoz halhatatlan élet, megtörted a poklot istenséged fényével; s midőn a holtakat is a mélységből feltámasztottad, minden mennyei erők örvendezve kiállták: Életadó Krisztus Istenünk dicsőség Néked! /A bizánci liturgia énekeiből /Tanúságtételek       /       Leleplező Tanítások       /       Egyházi Dokumentumok
Az Igazság szabaddá tesz !"Az élet, a világ bizonytalansága miatt napjainkban sokan természetfeletti igazságokra, vallási élményekre vágynak. Érthető, hogy az ember eben is a könnyebb, az olcsóbb, s a neki tetszetősebb megoldásokat keresi. Így élednek fel ma álvallási mozgalmak, amelyek szellemi divattá válnak. Egyre többen vélekednek egy hamis békülékenység, hamis ökumenizmus jegyében így: " neki is igaza van, neked is, meg nekem is..." Veszélyes igénytelenség ez, mert ha az ember nem veszi a fáradságot, hogy keresse és tisztelje az igazságot, könnyen olyanok befolyása alá kerülhet, akik kihasználják, (sz.megj.- és a keresztény világnézettel szemben ellentétes tanításokat képviselnek.) érdeklődéséből anyagi hasznot húznak."

(Logosz munkacsoport)
"A gyászos emlékű kommunista uralom után sürgetően szükség van arra, hogy az ateista-marxista ideológia torzításait, vallásellenes támadásait, történeti és filozófiai ferdítéseit helyreigazítsuk, és a keresztény világnézetet teljes fényében mutassuk be a felnövekvő nemzedéknek, illetve a nevelőknek szülőknek. Jóllehet a II. vatikáni zsinat szellemében párbeszédet akarunk folytatni minden jóakaratú emberrel, a keresőkkel, a nem hívőkkel is, nem akarjuk elmosni a keresztény (katolikus) önazonosságot, és nem szégyelljük a 'hitvédelem' (apologetika) módszerének alkalmazását sem. Nem támadunk, de ha hitünket és egyházunkat támadják, ha a keresztény világnézetet eltorzítják, akkor védekezünk és helyreigazítunk. Hiteles tájékoztatásra törekszünk, nem feledve, hogy valamennyiünktől hiteles tanúságtételt vár a világ. Nem elég megismerni és terjeszteni az igazságot, hanem meg is kell valósítani. Aki megteszi az igazságot, az jut el a fényre.

'De aki az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánosságra jussanak tettei, mert Istenben cselekedte azokat.' Jn 3,21 "

(Hitvédelmi füzetek-Vatikáni Rádió)Faliújság - a legújabb frisítésekkel


DICSŐSÉG JÉZUS KRISZTUSNAK
A KIRÁLYOK KIRÁLYÁNAK !!!Cristos anesti! Alitos anesti! (görögül) Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! *** Alleluja! Hálát adok neked URam, és nevedet hirdetem. Alleluja! A szabadulásért felemelem a poharat, és hirdetem az ÚR nevét! Alleluja! Teljesítem az ÚRnak tett fogadalmaimat, teljesítem egész népe jelenlétében! Alleluja! Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt ami elveszett. Alleluja! Örüljetek, hogy részetek van Krisztus szenvedésében, mert az Ő bocsánata is a tiétek! Alleluja!    ( Zs. 117,17,13,18; Lk. 19,10; 1Pét. 4,13 )


NEW AGE vagy ISTEN ?
avagy egy csodálatos gyógyulás története
(tanúságtétel)
(Új!)


Akupunktúra: mindegy, hova szúrjuk?
(Új!)


Lélekmentő hangok és képek (Új!)


A "Da Vinci Code" leleplezése (Új!)


SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL! (Új!)
Szabadító és ggyógyító imák
Don Gabriele Amorth - Róma ördögűzője


A feltámadásban hiszel vagy a reinkarnációban? >>> (Újítva!)
( magyar és román nyelveken letölthető szorólapokkal ... )


A szovjet megszállás a Sátán műve volt >>> (Új!)A NEW AGE keresztény szemmel - Gál Péter atya >>>   (Új!)
   Letölthető könyve ...


Magánkinyilatkoztatások ( Bocsa József O.Sch.P. ) >>>   (Új!)


"AZ IDŐ BETELT" Mk. 1,15
Napjainkban könnyező szentképek és szobrokA magánkinyilatkoztatások helye a kereszténységben ...


ŐSMAGYAR SEBEK - Ócskamagyar 'hit' ...


Igaz-e, hogy a Reinkarnáció keresztény tanítás?
  (Újítva!)


REINKARNÁCIÓ és ÖNMEGVÁLTÁS keresztény szemmel >>>


Kinek a szíve erősebb a halálnál ? ...
Eleyson szolgálat


Az Igazság megtalálása...
Eleyson szolgálat


Táltos Egyház ? - gyógyításai ...
Levelező fórum olvasnivaló.


Agykontroll, ezoterika és más tévtanítások...
Levelező fórum olvasnivaló.


TANÚSÁGTÉTELEK a New Age - ből szabadulva...www.apologia.hu
protestáns hitvédelmi oldal

Történelmi személy-e Jézus Krisztus ?

Isten-e Jézus?

Valamennyi vallás ugyanazt az Istent tiszteli ?

Dominus Jesus

Isten Szava a BIBLIA

( letöltheti itt )A SZELLEMK MEGKÜLÖNBÖZTÉSE
Bocsa József SCH P


Tanúságtételek       /       Leleplező Tanítások       /       Egyházi DokumentumokEleyson szolgálat
eleyson@galamb.net