( A teljes anyagot doc formátumban  letöltheti itt )


Keresztény örökség?

Hamvas Béla mûvei ...

"... Hamvas Béla (1897-1968), akinek nem csak széles látószögû mûveltségét és szépírói tehetségét csodálhatták rajongói, kortársaiként és napjainkban, hanem okkultista mélységeit is. Igaza van Dúl Antalnak, amikor az Új Forrás 1993. évi 10. számában bizonygatja Hamvas egykori és ma megújuló népszerûségét.

'Hamvas Béla - amint a szamizdata korban - ma is legolvasottabb írónk....

Egy találkozás alkalmával N. Nagy Ágnes leplezetlen értetlenséggel azt kérdezte: Mondja, miért van, hogy Hamvas ilyén mértékben hat a fiatalságra?

Pontosabb válasz híján azt mondtam: Hamvas megszólít, és erre a fiatalságnak még megvan az érzékenysége. Ma hozzátenném: fõként a nyitottsága.'

Én pedig hozzátenném a 'pontosabb választ': Azért lett Hamvas ma is népszerû az ifjúság (fõként értelmiségi) körében, mert az ifjúságot érdekli a misztikus, érdekli a természetfeletti, érdekli az okkult, és az, ami mágikus..

Hamvas el tud kalauzolgatni ezekben, s míg bölcs és misztikus, titokzatos és filozofikus, közben költõi és szépen ír, de sosem vallásos, sosem egyházi sosem teológiai - és mindez nagyon fontos a mai fiatalnak.

Másokat megelõzve fordítja a keleti titkos tanítások könyveit, s az ókori gnosztikus töredékeket; kommentárokat ír az ún. 'Tabula Smaragdina' -hoz, vizsgálja az alkímiát, elemzi a Tarot jóskártyát. Mindeközben néha olyan csodálatos mondatokat ír le, mint: 'Minden ezen múlik: Istent megtalálni és megszeretni. Vagy megszeretni és megtalálni.' - lázas keresésében maga is minden hagyományt fölölel és beépít magába - olvasóit arra bíztatva, hogy 'a hindu metafizikához kell fordulni' -, és õ maga eljut a minden-Egy vallásához, filozófiájához. 'Egyedül igaz hit nincsen', tehát magát Istent kell megtalálni, ám kiderül, hogy nála minden Isten..."

Gál Péter: New Age - keresztény szemmel 43-44.o.

... A sok rossz közül egy pozitívat idézel, akkor az bárkit arra vihet, hogy Hamvast olvasson. És ennek mint láttuk, lehetnek rossz következményei...

* * *

Azt hiszem Hamvas Béla a materializmusban felnövõ fiataloknak a materializmuson túlira nyitotta a szemét, de ez nem a valódi misztika, nem Isten titka, hanem spiritizmus-miszticizmus.

Ettõl még lehetett nagy gondolkodó Hamvas Béla, lehetett kultúrális szempontból igen jelentõs az életmûve, de éppen ezért nagyon tisztán meg lehet és kell fogalmazni éppen ezen a listán, hogy a jelenségek lehetnek hasonlóak, de mögöttük lévõ OK igen eltérõ lehet, s nem a jelenségek a fontosak, hanem a mögötte lévõ OK. Nagy csúszás, ha az OK (na meg a célok különbözõségét nem vesszük figyelembe hanem a tüneteket hasonlítgatjuk.) A vallás nem tûnet - hanem hit rendszer, nem valamit hiszek, hanem Valakinek hiszek.

Lehet, hogy nagy teljesítmény többszáz kilóméter legyaloglása - de azért nem mindegy, mi volt az uticél, s abba az irányba ment-e az illetõ.

Lehet a teljesítményét csodálni akkor is, ha tévútra ment és tévútra vitt sokakat! Nem lehet állandó és folyamatos állásfoglalás, megkülönböztetés nélkül elfogadni még olyanokat sem, akiket pl. a Vigilia is rendszeresen közölt. Ágnes testvér

* * *

> Hamvas B. nem volt teológus, nem volt "katolikus gondolokodó", de ez nem jelenti, hogy a legnagyobb elutasítást és félreértést váltsa ki egy katolikus-keresztény emberbõl.

Elnézést, nem elutasítás és félreértés, hanem éppen megértés volt, amire jutottunk.

Nem Hamvas Bélát, hanem az életmûvében és filozófiájában jelen lévõ

miszticizmust imertük fel, amit nem szabad összekeverni a misztikával (Keresztes zent János), s mint ilyen nem is ajánlható olvasmány.

A listagazda és teológiai doktor Gábor atya ebbe hiteles és mérvadó. Az irodalmi és kulturtörténeti értékelés nem a hagiosz lista feladata, az embert pedig az Élõ Isten ismeri és itéli meg egyedül.

Ágnes tv

* * *

A kereszténység lényege egy esemény: az egyetlen, transzcendens, végtelenül szent Istennek, az egész szellemi és anyagi univerzum szuverén Teremtõjének és Urának önkinyilvánítása, amelyet Izrael történelmén és végül Izrael Messiásán, a názáreti Jézuson keresztül ajándékozott az emberiségnek. Ez egyszeri, abszolút igényû, teljes és megfellebbezhetetlen. Kiegészíteni nemkeresztény vallások mozaikdarabkáival nem lehet. Elismerhetjük a nem keresztény vallásokban

a) követõik emberi értékeit, amelyek nem csekélyebbek a mieinknél,

b) alapítójuk és mestereik emberi bölcsességét,

c) keresésük õszinteségét. Mindazonáltal nem vezetnek el Istenhez.

"Senki sem jut az Atyához, csak általam." A katolikus Egyházban a Dominus Jesus dokumentum utasította vissza legfrissebben a szinkretizmus minden formáját.

Például a szinkretista-okkultista (egyébként ragyogó írói tehetséggel megáldott) Hamvas Béla keresztényként való szerepeltetését súlyos fogalomzavarnak tartom. Hogy keresztényként fejezte-e be életét, ahhoz nem tudok hozzászólni, mert nincs információm, de nem errõl van szó, hanem szellemi hagyatékának NYILVÁNVALÓ tartalmáról, amelyet semmilyen zsonglõrködés nem avathat kereszténnyé.
vissza